Łąki w dolinie Chojnatki we wsi Paplin

Bolimowski PK

8 sierpnia 2021

Ekologicznymi tematami na trasie będą Rezerwaty: Rawka, Ruda Chlebacz, Kopanicha. Wśród zwiedzanych obiektów i miejsc przewiduje się rzekę Rawkę, będącą najcenniejszym elementem Parku – ostatnią w Polsce środkowej, której brzegi zachowały się w naturalnym i nietkniętym stanie. Ponadto, cenne zbiorowiska roślinności łąkowej, torfowiskowej, bagiennej i szuwarowej.
Najwięcej uwagi należy poświęcić Rezerwatowi Rawki, gdyż jest on największy i zarazem najciekawszy powierzchniowo. Obejmuje on koryto rzeki na całej jej długości, tj. ok. 100 km, starorzecza oraz pas brzegu po obydwu stronach. Głównym celem założenia rezerwatu było zachowanie w stanie naturalnym typowo nizinnej rzeki wraz z jej krajobrazem oraz zamieszkującymi ten teren przedstawicielami świata roślin i zwierząt (bluszcz pospolity, kukułka szerokolistna, turzyca obła, 18 gatunków ryb, ptaki – łabędź niemy, bocian czarny, żuraw, czapla siwa, zimorodek, jak również ciekawostka przyrodnicza – bóbr, który bardzo dobrze się tu zadomowił). Szczególne bogactwo przyrodnicze Doliny Rawki było powodem utworzenia tam najmłodszej w Polsce formy ochrony przyrody – obszaru NATURA 2000. Obszar ten o nazwie „Dolina Rawki” chroni szczególnie cenne, w skali kraju i Europy, siedliska chronionych gatunków roślin i zwierząt. Trasa będzie także przebiegała przez Szlak I Wojny Światowej.

Harmonogram dnia:

Pociąg odjeżdża z dworca Łódź Fabryczna z peronu III

8:00 – 8:49 – odjazd ze stacji Łódź Fabryczna i przejazd do stacji Skierniewice Rawka
8:50 – 17:20 – trasa wycieczki po Bolimowskim Parku Krajobrazowym pod opieką przewodników z Towarzystwa Przyjaciół Łodzi oraz z Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Łódzkiego. W trakcie spaceru – przerwa i konkurs
17:21 – 18:34 – odjazd ze stacji Skierniewice Rawka do Łodzi

Wyjazd i powrót – dworzec Łódź Fabryczna. Wycieczka po Bolimowskim Parku Krajobrazowym, do przejścia ok. 13 km. Własny prowiant.

PROSIMY O PRZEMYŚLANY UDZIAŁ, BIORĄC POD UWAGĘ WŁASNE MOŻLIWOŚCI ZDROWOTNE I KONDYCYJNE.
UPRZEJMIE PROSIMY NIE ZABIERAĆ ZWIERZĄT NA WYCIECZKĘ.

Rejestracja będzie aktywna od środy 4 sierpnia 2021 10:00 do piątku 6 sierpnia 2021 12:00

Tygrysy w ZOO Safari w Borysewie

ZOO Safari w Borysewie

22 sierpnia 2021

Ramowy plan dnia:

7:40 – 8:57 – przejazd pociągiem z Łodzi do Poddębic.
Pociąg odjedzie z toru 6 przy peronie I.
Przejście do ZOO Safari w Borysewie.

Od 10.00 zwiedzanie ZOO z przewodnikiem, zajęcia edukacyjne oraz konkurs
ekologiczny z nagrodami (w podziale na grupy).

16:00 – 17:35 – powrót do Łodzi.

Szczególnie zapraszamy rodziny z dziećmi!

Wydarzenie organizowane w ramach obchodów dożynek Wojewódzkich.

Wyjazd i powrót – dworzec Łódź Fabryczna. Prosimy o zabranie przekąsek oraz napojów w odpowiedniej ilości, a także o dopasowanie stroju do warunków atmosferycznych.

Nie zabieramy na wycieczki swoich zwierząt domowych!

Ogród Zoologiczny zajmuje obecnie 25 hektarów, na których zgromadzono ponad 500 zwierząt egzotycznych reprezentujących 90 gatunków z 5 kontynentów. Podziwiać tu można nie tylko najgroźniejsze dzikie zwierzęta – Białe Tygrysy bengalskie, Białe Lwy, Pumę, Białe Wilki, Serwale, ale także Lemury, Bawoły indyjskie, jedyne w Polsce Bawoły afrykańskie i Tapira. Na terenie ogrodu zoologicznego mieszka już 8 gatunków antylop, 2 gatunki zebr: Bezgrzywe, Greviego oraz 4 gatunki małp. Wielką sympatią zwiedzających cieszy się rodzina Mandryli licząca 9 osobników. Są tu także Kangury, wielbłądy jednogarbne i dwugarbne. Do tej pory udało się zgromadzić około 90 gatunków zwierząt dzikich. Zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem. W jednym z namiotów znajduje się nowocześnie wyposażona salka edukacyjna, w której przez pracowników ZOO realizowany jest program edukacyjny, napisany na potrzeby ogrodu zoologicznego oraz pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Rejestracja będzie aktywna od środy 18 sierpnia 2021 10:00 do piątku 20 sierpnia 2021 12:00