Pszczoła w pasiece w Lipce

Pasieka w Lipce

5 września 2021

Orientacyjny harmonogram dnia:

8.50 – zbiórka na parkingu przy Al. Piłsudskiego 22 w Łodzi (na przeciw Galerii Łódzkiej).
9.00 – wyjazd autokarem do pasieki w Lipce.
10.00 – 14.30 – pobyt w pasiece – zajęcia edukacyjne/warsztaty. W trakcie wycieczki przewidziana jest przerwa i konkurs ekologiczny.

Droga powrotna przebiegać będzie przez Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, planowane są przystanki przy wybranych przez przewodników atrakcjach.

16.30 – powrót do Łodzi
(parking przy Al. Piłsudskiego 22, nie wysadzamy uczestników w lokalizacjach po drodze!)

Prowiant własny.

Nie zabieramy na wycieczki swoich zwierząt domowych!

Prosimy o przemyślenie wyjazdu pod kątem uczuleń na jad pszczeli!

Obecnie pasieka w Lipce liczy 85 rodzin pszczelich. Od 2014 roku miejsce to zajmuje się prowadzeniem zajęć przyrodniczo-edukacyjnych, a w maju 2015 ruszyła ścieżka edukacyjna „Pszczeli Świat”.

W takcie wycieczki uczestnicy poznają życie pszczół i innych zapylaczy, proces pozyskiwania miodu, jak również sposób na życie w zgodzie z przyrodą i ekologią praktykowaną na co dzień.

Rejestracja będzie aktywna od środy 1 września 2021 10:00 do piątku 3 września 2021 12:00

Zajęcia w Zagrodzie Edukacyjnej Konarzew

Zagroda Edukacyjna Konarzew

19 września 2021

Orientacyjny harmonogram dnia

8:50 – zbiórka na parkingu przy Al. Piłsudskiego 22 w Łodzi.

9:00 – 10:00 – przejazd autokarem.

10:00 – 14:00 – Pobyt w gospodarstwie agroturystycznym – warsztaty.

W trakcie wycieczki przewidziana jest przerwa i konkurs ekologiczny.

W drodze powrotnej spacer po Piątku – geometrycznym środku Polski, odwiedzenie miejsc pamięci związanych z II Wojną Światową, szczególnie z Bitwą nad Bzurą oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej.

16:30 – powrót do Łodzi

Prowiant własny.

Nie zabieramy na wycieczki swoich zwierząt domowych!

Poprzez wizytę w gospodarstwie agroturystycznym Konarzew planuje się wykształcić wśród uczestników postawę ekologiczną oraz pro przyrodniczą, naukę szacunku do pracy w gospodarstwie, a także korzystanie z walorów ziemi z zachowaniem poszanowania dla środowiska naturalnego.

Warsztaty pt. „OD ZAIRENKA DO BOCHENKA”:

1. Powitanie, zapoznanie uczestników wycieczki z programem oraz regulaminem obowiązującym na terenie zagrody
2. Wstęp: Omówienie rodzajów zbóż
3. Opis narzędzi i maszyn do uprawy pola
4. Młócenie zboża cepem, oddzielanie ziarna od plew
5. Przerwa
6. Wycieczka na pole: przygotowanie pola do siewu (bronowanie), siew zbóż
7. Powrót z pola
8. Mielenie zboża
9. Historia chleba
10. Przygotowanie ciasta na chleb
11. Formowanie chlebków przez dzieci
12. Historia pieców – wypiek uformowanych kęsów ciasta
13. Zakończenie

Czas trwania do 3 godzin.

Rejestracja będzie aktywna od środy 15 września 2021 10:00 do piątku 17 września 2021 12:00