Skip to main content

Relacja. Spała 2022

Uczestnicy wycieczki wysiadają z pociągu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na przystanku kolejowym w Spale.

Atrakcje Spały podczas Turystycznej Niedzieli tym razem zwiedzali mieszkańcy Łowicza i okolic. Trasa wycieczki przebiegała przez teren Spalskiego Parku Krajobrazowego i obejmowała rezerwat Gać Spalską oraz rezerwat Spała znajdujący się po obu stronach rzeki Pilicy. Po krótkim odpoczynku pod spalskim „Grzybkiem” i konkursie z nagrodami uczestnicy wycieczki udali się do groty św. Huberta, pomnika ułożonego z głazów upamiętniającego łowy cara Aleksandra II. Na pomniku znajduje się ufundowana przez leśników spalskich tablica z brązu z dedykacją dla prezydenta Mościckiego za wskrzeszenie tradycji myśliwskiej św. Huberta. Kolejnym obiektem zwiedzania był Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich z ekspozycją poświęconą walce i męczeństwu leśników i drzewiarzy polskich w okresie II wojny światowej. Na trasie spaceru znalazły się również wizytówki Spały tj. pomnik żubra, miejsce, w którym znajdują się elementy ruin po myśliwskiej rezydencji carskiej oraz drewniany kościółek pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej zbudowany na początku XX w.

Uczestnicy wycieczki przeszli ok. 7 km pod opieką pracownika Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy oraz przewodników z Towarzystwa Przyjaciół Łodzi.