Zajęcia w Zagrodzie Edukacyjnej Konarzew

Zagroda Edukacyjna Konarzew

19 września 2021

Orientacyjny harmonogram dnia

8:50 – zbiórka na parkingu przy Al. Piłsudskiego 22 w Łodzi.

9:00 – 10:00 – przejazd autokarem.

10:00 – 14:00 – Pobyt w gospodarstwie agroturystycznym – warsztaty.

W trakcie wycieczki przewidziana jest przerwa i konkurs ekologiczny.

W drodze powrotnej spacer po Piątku – geometrycznym środku Polski, odwiedzenie miejsc pamięci związanych z II Wojną Światową, szczególnie z Bitwą nad Bzurą oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej.

16:30 – powrót do Łodzi

Prowiant własny.

Nie zabieramy na wycieczki swoich zwierząt domowych!

Poprzez wizytę w gospodarstwie agroturystycznym Konarzew planuje się wykształcić wśród uczestników postawę ekologiczną oraz pro przyrodniczą, naukę szacunku do pracy w gospodarstwie, a także korzystanie z walorów ziemi z zachowaniem poszanowania dla środowiska naturalnego.

Warsztaty pt. „OD ZAIRENKA DO BOCHENKA”:

1. Powitanie, zapoznanie uczestników wycieczki z programem oraz regulaminem obowiązującym na terenie zagrody
2. Wstęp: Omówienie rodzajów zbóż
3. Opis narzędzi i maszyn do uprawy pola
4. Młócenie zboża cepem, oddzielanie ziarna od plew
5. Przerwa
6. Wycieczka na pole: przygotowanie pola do siewu (bronowanie), siew zbóż
7. Powrót z pola
8. Mielenie zboża
9. Historia chleba
10. Przygotowanie ciasta na chleb
11. Formowanie chlebków przez dzieci
12. Historia pieców – wypiek uformowanych kęsów ciasta
13. Zakończenie

Czas trwania do 3 godzin.

Rejestracja będzie aktywna od środy 15 września 2021 10:00 do piątku 17 września 2021 12:00