O projekcie

Projekt „Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim” to cykl promocyjnych przejazdów pociągami i innymi przyjaznymi środowisku środkami transportu do miejsc ciekawych przyrodniczo w regionie.

Wycieczki adresowane są do wszystkich mieszkańców, którzy w czasie wolnym chcą poznać najciekawsze miejsca województwa. Co roku akcja ta cieszy się dużą popularnością. W ramach każdego wyjazdu zapewniany bezpłatny przejazd pociągiem lub autokarem niskoemisyjnym, zwiedzanie z przewodnikami po wyznaczonych trasach i atrakcjach turystycznych, miejsca na biwak, konkurs ekologiczny z nagrodami oraz warsztaty/pogadanki przyrodnicze.

Szacujemy, iż każda z wycieczek zgromadzi ok. 60 osób – w tym roku liczba uczestników jest zmniejszona z uwagi na obostrzenia związane z COVID-19. Przewidziano zajęcie jedynie połowy miejsc w taborze kolejowym (60 szt.) oraz połowę miejsc w autokarach niskoemisyjnych (2 x po 25 miejsc). Cztery z planowanych wycieczek odbędą się pociągiem (jedna w połączeniu z dojazdem autokarem), natomiast dwie wycieczki (pasieka w Lipce oraz Konarzew) zaplanowano jedynie transportem autokarowym z uwagi na brak połączeń kolejowych w tym kierunku.
Projekt jest dofinansowany z WFOŚiGW, w związku z czym każda z wycieczek odbywających się w 2021 r. będzie realizować poniższe działania edukacyjne:

 1. Wskazanie mieszkańcom województwa ciekawych przyrodniczo miejsc regionu,
 2. Informowanie społeczeństwa o potencjale przyrodniczym regionu, formach ochrony przyrody,
 3. Edukacja ekologiczna mieszkańców Województwa w zakresie aspektów ochrony przyrody i oddziaływania człowieka na środowisko naturalne.
 4. Inspirowanie aktywnej postawy ludzi wobec środowiska naturalnego w bezpośrednich kontaktach z przyrodą.
 5. Podsumowanie i ugruntowanej wiedzy podczas konkursu ekologicznego odbywającego się podczas każdej wycieczki.
 6. Zachęcanie do korzystania z ekologicznych form transportu (pieszo, rower, konno itp.).

Ideą projektu jest, aby w czasie szybko postępującej degradacji środowiska pokazywać mieszkańcom województwa miejsca ciekawe i cenne przyrodniczo, co skutkować może wykształceniem indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska, wrażliwość na nasze wspólne dziedzictwo naturalne oraz konieczność zadbania o stan środowiska w najbliższym sąsiedztwie. Realizacja zadania ma uświadomić osobom w nim uczestniczącym bogactwo przyrodnicze regionu łódzkiego, a także konieczność dbania o środowisko, dodatkowo przemieszczając się po regionie zmodernizowanym taborem kolejowym, ukazując tym samym nowe możliwości podróżowania po Łódzkim.

HARMONOGRAM WYJAZDÓW 2021

 • 11.07.2021 r. – Spalski PK
 • 25.07.2021 r. – Góra Kamieńska / Giganty Mocy
 • 08.08.2021 r. – Bolimowski PK
 • 22.08.2021 r. – ZOO Safari w Borysewie
 • 05.09.2021 r. – Pasieka w Lipce
 • 19.09.2021 r. – Zagroda Edukacyjna Konarzew