Skip to main content

O projekcie

Projekt „Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim” to cykl promocyjnych przejazdów pociągami i innymi przyjaznymi środowisku środkami transportu do miejsc ciekawych przyrodniczo w regionie. Wycieczki adresowane są do wszystkich mieszkańców, którzy w czasie wolnym chcą poznać najciekawsze miejsca województwa.

Co roku akcja ta cieszy się dużą popularnością. W ramach każdego wyjazdu zapewniany bezpłatny przejazd pociągiem i/lub autokarem niskoemisyjnym, zwiedzanie z przewodnikami po wyznaczonych trasach i atrakcjach turystycznych, miejsca na biwak, konkurs ekologiczny z nagrodami oraz warsztaty/pogadanki przyrodnicze.

Szacujemy, iż każda z wycieczek zgromadzi ok. 120 osób (skład pociągu). Niektóre z wycieczek będą specjalnie dedykowane mieszkańcom innych miast niż Łódź. Ponadto, trzy z wycieczek będą dodatkowo wspomagane transportem autokarowym ze względu na odległość.

Projekt jest dofinansowany z WFOŚiGW, w związku z czym każda z wycieczek odbywających się w 2022 r. będzie realizować poniższe działania edukacyjne:

 1. Wskazanie mieszkańcom województwa ciekawych przyrodniczo miejsc regionu,
 2. Informowanie społeczeństwa o potencjale przyrodniczym regionu, formach ochrony przyrody,
 3. Edukacja ekologiczna mieszkańców Województwa w zakresie aspektów ochrony przyrody i oddziaływania człowieka na środowisko naturalne.
 4. Inspirowanie aktywnej postawy ludzi wobec środowiska naturalnego w bezpośrednich kontaktach z przyrodą.
 5. Podsumowanie i ugruntowanej wiedzy podczas konkursu ekologicznego odbywającego się podczas każdej wycieczki.
 6. Zachęcanie do korzystania z ekologicznych form transportu (pieszo, rower, konno itp.).

Ideą projektu jest, aby w czasie szybko postępującej degradacji środowiska pokazywać mieszkańcom województwa miejsca ciekawe i cenne przyrodniczo, co skutkować może wykształceniem indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska, wrażliwość na nasze wspólne dziedzictwo naturalne oraz konieczność zadbania o stan środowiska w najbliższym sąsiedztwie. Realizacja zadania ma uświadomić osobom w nim uczestniczącym bogactwo przyrodnicze regionu łódzkiego, a także konieczność dbania o środowisko, dodatkowo przemieszczając się po regionie zmodernizowanym taborem kolejowym, ukazując tym samym nowe możliwości podróżowania po Łódzkim.

Harmonogram wyjazdów 2022

 • 03.07.2022 r – Łódź – Sieradz – Łódź (Zalew Jeziorsko)
 • 10.07.2022 r. – Skierniewice – Gomunice – Skierniewice (Bełchatów, Góra Kamieńska)
 • 17.07.2022 r. – Łowicz – Spała – Łowicz
 • 24.07.2022 r. – Łódź – Skierniewice Rawka – Łódź (Bolimowski PK)
 • 07.08.2022 r. – Sieradz – Zduńska Wola – Łódź – Zduńska Wola – Sieradz
 • 14.08.2022 r. – Piotrków Trybunalski – Łęczyca – Piotrków Trybunalski
 • 21.08.2022 r. – Łódź – Radomsko – Łódź (Przedborski PK, połączone z Dożynkami Woj.)
 • 28.08.2022 r. – Tomaszów Mazowiecki – Zduńska Wola – Tomaszów Mazowiecki
 • 04.09.2022 r. – Łódź – Kutno – Łódź

 • Koszt całkowity zadania 146 569,00 zł
 • Kwota dotacji 131 112,00 zł

Strona otwiera się w nowym oknie